Tyto stránky se zabývají radami a nabídkou pomoci,lidem kteří nemohou sehnat odborníka na opravu střechy, chaty nebo rodinného domu a jsou nuceni opravu provádět svépomocí.
Stránky jsou určeny těm,trošku manuálně zručným a moje rady jím aspoň trochu pomohou s realizací,poradím jak jednoduše provést montáž,nebo odkážu na stránky výrobce s postupy montáže.
Najdete zde i odkazy na firmy se kterými spolupracuji,a které můžu bez obav doporučit.Na výrobce doplňků,krytin a nářadí , potřebné pro Vaší práci.

Znáte tvary střech ?

Znáte tvary střech ? - obrázek

Znáte tvary střech ? - obrázek

Podle tvaru rozeznáváme střechy zalomené: 1) střecha sedlová je nejstarší a nejvíce používaný tvar střechy půdní prostor je omezen na dvou protilehlých stranách skloněnými střešními rovinami, které se protínají v hřebeni, na druhých stranách je půda omezena štíty 2). střecha pultová je polovina střechy sedlové, voda stéká na jednu stranu 3). střecha valbová vznikne seříznutím střechy sedlové na dvou protějších stranách v místě štítu, dvě strany mají tvar lichoběžníku a zbylé tvar trojúhelníku 4). střecha polovalbová vznikne podoně jako střecha valbová, trojúhelníkové strany nezabírají celou plochu, ale jen část (zčásti je zde štít) 5). střecha křížová vznikne průnikem dvou střech sedlových o stejné výšce 6). střecha polokřížová vznikne průnikem dvou střech sedlových, jejichž hřebeny neleží ve stejné výšce 7). střecha mansardová (mansarda) má střešní roviny v tupém úhlu zalomení a lze ji užít jako střechy sedlové nebo valbové * střecha stanová má tvar jehlanovitý a všechny střešní roviny se sbíhají v jednom vrcholu, střechy stanové jsou obvykle čtyřboké nebo osmiboké jehlany s různými přechody k okapu 8). střecha pilová se skládá z několika střech sedlových o nestejném sklonu, které k sobě přiléhají okapy 9). střecha věžová značí značně vysokou střechu nad pravidelným půdorysem
Rozdělení střešních konstrukcí Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Skládá se z nosné střešní konstrukce a ze střešního pláště. Nosnou střešní konstrukcí se rozumí část střechy, přenášející zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektů a může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště. Střešní plášť je charakterizován jako část střechy bez nosné střešní konstrukce, chránící objekt před vnějšími vlivy a zabezpečující požadovaný stav vnitřního prostředí. Druhy střech Podle sklonu a tvaru střechy definuje tyto typy: * plochá střecha - střecha se sklonem krytiny v rozměrech 0° - 10° * šikmá střecha - střecha se sklonem krytiny v rozmezí 10°- 45° * strmá střecha - střecha se sklonem krytiny větší než 45° * zalomená střecha - střecha, jejichž plocha (mezi hřebenem a okapem, popř. úžlabím) je vytvořena více rovinnými plochami různých sklonů * zakřivená střecha - střecha, vytvořená zakřivenými plochami * pochůzná střecha - plochá střecha, která je určena k trvalému využívání provozem (např. pro účely rekreační, tělovýchovné, parkovací, přistávací apod.) * nepochůzná střecha - střecha, která není určena k provozu (přístup na ni z důvodu oprav nebo kontroly je možný buď bez úprav nebo s úpravami, která zamezí poškození krytiny) Třídění nosných střešních konstrukcí Podle rozponu (osové vzdálenosti podpor) lze rozdělit nosné střešní konstrukce na: * malorozponové (cca do 10 - 12 m) * středněrozponové (od 12 - 36 m) * velkorozponové (více jak 36 m) Podle konstrukčního systému a materiálu nosné střešní konstrukce rozlišujeme tyto druhy zastřešení: * krovy s krokvemi (dřevěné, kovové, betonové) převážně malé rozpony * vazníkové a rámové soustavy (dřevěné, betonové, kovové) - zpravidla středněrozponové konstrukce, používané především pro jednopodlažní průmyslové haly * skořepinové a lomenicové konstrukce (betonové, dřevěné, kovové, keramické) - na střední rozpony * prostorové příhradové a prutové konstrukce (kovové) - na střední a velké rozpony * visuté lanové střešní konstrukce - na střední a velké rozpony * pneumatické střešní konstrukce - zpravidla na střední rozpony * prostorové střešní konstrukce z plastických hmot Podle tvaru rozeznáváme střechy zalomené: * střecha sedlová je nejstarší a nejvíce používaný tvar střechy půdní prostor je omezen na dvou protilehlých stranách skloněnými střešními rovinami, které se protínají v hřebeni, na druhých stranách je půda omezena štíty * střecha pultová je polovina střechy sedlové, voda stéká na jednu stranu * střecha valbová vznikne seříznutím střechy sedlové na dvou protějších stranách v místě štítu, dvě strany mají tvar lichoběžníku a zbylé tvar trojúhelníku * střecha polovalbová vznikne podobně jako střecha valbová, trojúhelníkové strany nezabírají celou plochu, ale jen část (zčásti je zde štít) * střecha křížová vznikne průnikem dvou střech sedlových o stejné výšce * střecha polokřížová vznikne průnikem dvou střech sedlových, jejichž hřebeny neleží ve stejné výšce * střecha mansardová (mansarda) má střešní roviny v tupém úhlu zalomení a lze ji užít jako střechy sedlové nebo valbové * střecha stanová má tvar jehlanovitý a všechny střešní roviny se sbíhají v jednom vrcholu, střechy stanové jsou obvykle čtyřboké nebo osmiboké jehlany s různými přechody k okapu * střecha pilová se skládá z několika střech sedlových o nestejném sklonu, které k sobě přiléhají okapy * střecha věžová značí značně vysokou střechu nad pravidelným půdorysem
03.10.2010 11:13:20
Jiří Jozek
Záchrana dat & Obnova dat z harddisků Až se Vám stane to co mně,odejde síťový zdroj a odpálí Vám oba disky a příjdete o všechna data ,doporučuji využít této firmy,opravili a rekonstruovali všechna data,za což jím vřelý dík a mé poděkování , i když to nebyla levná záležitost.
Kontakt : Jiří Jozek KLEMPÍŘSTVÍ , Šalounová 626/22 , 703 00 Ostrava Vítkovice . Tel : 558843951, , E-mail : jjozek@802.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one